вторник, 12 октомври 2010 г.

Представям си

как се оплакват
една на друга
двете ни майки
когато се срещнат
случайно по главната:
на трийсет и осем стана
от мъжа си избяга
в друг град отиде
любовта си открила, твърди
пак сватба правихме
на прастари години
бебе ни се роди...

моята - същата
но даже не иска
да се омъжи повторно
него не го и познаваме
само веднъж сме го
виждали
надалеко избяга
сама
да търси нещо
в морето ли..
и ще стане на
трийсет и осем
когато роди
след няколко месеца
какво съвпадение
доста са щури
тези наши момичета

и с многозначни усмивки
се споглеждат

съзаклятнически

Няма коментари: