вторник, 15 януари 2019 г.

...

но няма видими
причини
тази тъга

само невидими
повторения

четвъртък, 3 януари 2019 г.

Чай Носталгия


отварям в компютъра папка 2019 и тази е първата снимка, която поставям в нея.

моя лична година ще бъде новата, обърната към мене си.
някакси знам.