четвъртък, 3 ноември 2016 г.

Съблазни и въздържание

"Който е тръгнал заради Гюргини, на Иван Асен 6, ще застане долу на улицата под балкона и ще  изсвири сигнала - една октава: ту тиии.. Който я чуе от вкъщи горе ин  Гюргини, отвръща: ти туууу"...

"Тия работи се раждат спонтанно в едно малко градче... щом луната е хубава, щом е мека пролетна вечер, значи непременно някой ще пее от Света Троица.  Първо може през деня да бъдат малки момичета, които идваха тука да си пеят, защото това беше необходимост на човека от ония години - да пее. Обущарят пееше, шивачът пееше, жетварите пееха, децата пееха, леля Гуга пееше, всичко пееше...а тоя завой го взимаше с песен касапина чичо Георги... и всеки, който си е пивнал, се прибираше със своята песен..."

един прекрасен филм за Гюргя Пинджурова с режисьор Здравко Драгнев


Няма коментари: