събота, 5 ноември 2022 г.

...

 Гледам некролозите на брат ми, разлепени из града и всеки път се стряскам, сякаш прочитам върху тях собственото си име....

1 коментар:

⭐ Perfect pairs каза...

Your blog is thought provoking and interesting. Go ahead! ❤️️