петък, 2 юни 2017 г.

Просто се въртя

сред маковете, но Апостол съвсем друго вижда през обектива.